สมัครสมาชิกไทยเมล์
   ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ชื่อและนามสกุลของคุณนี้ จะส่งออกไปกับเมล์ทุกฉบับของคุณ
ที่อยู่
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
เพศ ชาย หญิง
วันเกิด กรุณากรอกเป็น ปี พ.ศ. ที่เกิด
สาขาอาชีพ
   ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิก @thaimail.com ชื่อสมาชิกต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a-z เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9, -, _ และ . ในการตั้งชื่อเท่านั้น และต้องลงท้ายด้วยตัวอักษร a-z หรือ 0-9 เท่านั้น ห้ามมีช่องว่างในชื่ออย่างเด็ดขาด
รหัสผ่าน ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 30 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) และตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ ($, #, @, !, %, &, *, +, -) รวมกันเพื่อให้คนอื่นคาดเดาได้ยาก
ยืนยันรหัสผ่าน
คำถาม คุณควรตั้งคำถาม ที่มีคุณเท่านั้นที่รู้คำตอบ เนื่องจากระบบ จะใช้คำถามนี้ถามคุณ เมื่อคุณลืมรหัสผ่าน และต้องการทราบรหัสผ่านของคุณจากระบบ
คำตอบ